مدرسان و مربیان

نکست آکادمی

مدرسان و مربیان


سام کوردیر
سام کوردیر

مدیرعامل آژانس PGT ADVERTISING

مجید کثیری
مجید کثیری

بنیانگذار و مدیر عامل اخبار رسمی

بابک کاظمی
بابک کاظمی

مدیر واحد برند آژانس اشاره

سجاد بهجتی
سجاد بهجتی

استراتژیست محتوا و COPYWRITER

علیرضا رنجبر
علیرضا رنجبر

بنیانگذار و مدیرعامل ALM STUDIO

محسن رهگذر
محسن رهگذر

معاون ارتباطات خلاق دیجیتال بادکوبه

رضا میلانی
رضا میلانی

مدیرتبلیغات ویدئویی FINAL TARGET

میلاد احرام پوش
میلاد احرام پوش

مدیر سایت GSM.IR

اسما کروبی
اسما کروبی

بنیانگذار Tiara Studio

آرش خسرویان
آرش خسرویان

مدیر بازاریابی دیجیتال SNAPPBOX

فرهاد بهشتی
فرهاد بهشتی

مدیر بازاریابی دیجیتال آژانس اشاره

سعید اسدنژاد
سعید اسدنژاد

طراح محصول صبا ایده

سعید نجاران
سعید نجاران

متخصص ارشد SEO بامیلو

آرش افشین
آرش افشین

مشاور بازاریابی dna union

شایان شلیله
شایان شلیله

بنیانگذار Anetwork و جشنواره وب ایران

رامین جابری
رامین جابری

متخصص دیجیتال Nat. Geo. Farsi

محمد عربگری
محمد عربگری

مدیر اجرایی آژانس دیجیتال LimitLines

حسام اسعدی
حسام اسعدی

بنیانگذار شرکت مشاوره رایزن پارس

علی سالک
علی سالک

بنیانگذار نکست آکادمی

مرتضی علوی نیک
مرتضی علوی نیک

مدیرعامل مرکز دیجیتال Limitless