سبد دوره های آموزشی

مدت زمان: ۷۰ ساعت – ۲ ماه

شهریه دوره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ شروع: مهر ۹۷

مدت زمان: ۸۰ ساعت – ۲ ماه

شهریه دوره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ شروع: آبان ۹۷

مدت زمان: ۱۵۰ ساعت – ۴ ماه

شهریه دوره: ۳,۳۲۵,۰۰۰ تومان

تاریخ شروع: پاییز ۹۷

مدت زمان: به زودی اعلام می شود

شهریه دوره: به زودی اعلام می شود

تاریخ شروع: آذر ۱۳۹۷

مدت زمان: به زودی اعلام می شود

شهریه دوره: به زودی اعلام می شود

تاریخ شروع: دی ۹۷